Operácie na hlasivkách a iných častiach hrtana

Operácie hlasiviek, prípadne ich bezprostredného okolia patria medzi pomerne časté výkony v odbore ušno-nosovo-krčné(otorinolaryngológia).

Pacienti môžu mať zachrípnutý hlas, prípadne aj sťažené dýchanie, pocit, že im „niečo“ prekáža v krku a navštívia s uvedenými príznakmi ušno-nosovo-krčnú ambulanciu, kde je potrebné podrobné vyšetrenie hrtana a hlasiviek.

Najčastejšími nálezmi na hlasivkách sú rôzne typy nerovností – ako napr. uzlíky , ktorým sa laicky hovorí spevácke uzlíky,  ďalším nálezom môžu byť rôzne polypy či cysty nachádzajúce sa na hlasivkách, alebo v ich bezprostrednej blízkosti. Výsledkom takéto nálezu je veľmi často najmä výraznejšie a dlhotrvajúce zachrípnutie, ktoré počas dňa môže prejsť dočasne až k strate hlasu.

Riešením je mikrochirurgická operácia hlasiviek, alebo iných štruktúr hrtana.  Vykonáva sa v celkovej anestézii pomocou špeciálneho mikroskopu, ktorým lepšie vidieť nerovnosti na hlasivkách. Počas operácie sa z hlasiviek odstránia všetky nerovnosti, ktoré sa následne zasielajú na histologický rozbor do špeciálneho laboratória. Zákrok môže byť uskutočnený formou jednodňovej chirurgie- pacient v jeden deň na operáciu príde, absolvuje operáciu a spravidla aj v ten istý deň odchádza domov.

Po operácii je potrebný hlasový kľud, takže odporúčame aspoň po dobu 1 týždňa málo rozprávať, minimálne hlasivky zaťažovať.