Naši partneri

V budove Polikliniky nájdete aj nasledovné ambulancie:

Tip: Prečítajte si odpovede na vaše najčastejšie otázky FAQ.