Vážení pacienti, zdravie patrí k tomu najdôležitejšiemu, čo v živote máme. Je potrebné sa starať o to svoje, ale aj o zdravie celej Vašej rodiny. Moderné vybavenie, profesionálny prístup a príjemné prostredie rodinnej polikliniky v Liptovskom Mikuláši zabezpečí kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre celú Vašu rodinu bez ohľadu na vek pacienta. Našou snahou je, vo veľkej miere sa venovať našim detským pacientom a postarať sa o to, aby boli deti, ale samozrejme aj ich rodičia spokojní a našli u nás komfort a profesionalitu v každom smere. Okrem zdravotnej starostlivosti v špecializovaných ambulancií ponúkame aj chirurgickú zdravotnú starostlivosť v rôznych odboroch s možnosťou hotelového ubytovania nielen pacienta, ale aj jeho sprievodnej osoby. Jednotlivé chirurgické zákroky sú vykonávané špecialistami v konkrétnych chirurgických odboroch. Hospitalizácia nepresiahne 24 hodín. Samotné doliečenie pacienta prebieha už v domácom prostredí, samozrejme pod odborným dohľadom ošetrujúceho lekára, ktorý je k dispozícii pacientovi počas pooperačného obdobia na základe dopredu dohodnutých kontrol a konzultácii. Okrem riešenia svojho zdravotného stavu sa naši pacienti a návštevníci môžu občerstviť v príjemných priestoroch kaviarne a pochutnať si na káve , čajoch, rôznych limonádach a iných typoch nápojov či ľahkom občerstvení. Budeme veľmi radi, ak navštívite priestory rodinnej kliniky Pinium a využijete naše služby, ktoré sa denno-denne snažíme vylepšovať k spokojnosti našich pacientov a klientov.

S úctou MUDr. Kučerová Renáta