Operácia odstávajúcich ušníc

Je možné operovať v detskom aj dospelom veku. Zákrok vykonávame deťom od cca 5 roku veku a vždy v celkovej anestézii. Dospelí pacienti túto operáciu väčšinou absolvujú v lokálnej anestézii.

Samotný operačný zákrok je považovaný  za estetickú operáciu, takže spravidla nie je hradený zdravotnými poisťovňami. V detskom veku je možné požiadať zdravotnú poisťovňu aspoň o preplatenie časti výkonu( o podrobnostiach sú pacienti a ich zákonní zástupcovia informovaní na ambulancii).

Pred operáciou je vždy potrebná  konzultácia v našej ORL ambulancii, alebo v ambulancii estetickej chirurgie. Podľa typu zákroku( lokálna alebo celková anestézia) pacient absolvuje predoperačné vyšetrenie a následne operáciu. Spravidla každý pacient odchádza v deň zákroku domov, má špeciálny preväz na hlave, aby boli operované uši chránené a dostatočne stiahnuté.

V pooperačnej starostlivosti pacient absolvuje viacero kontrolných vyšetrení. Samotná rekonvalescencia trvá dva-tri týždne. Počas tohto obdobia sú uši stále stiahnuté špeciálnym preväzom. Presnú dobu potreby chrániť a preväzovať ušnice vždy určí ošetrujúci lekár, podľa typu operačného zákroku na odstávajúcich ušniciach.

Ak sa dlho neviete odhodlať, či  má ísť Vaše dieťa na operáciu odstávajúcich uší, alebo vy sami máte pocit, že by ste tento zákrok potrebovali, neváhajte a príďte na konzultáciu do našich ambulancií.