Informácia ohľadom pandémie koronavírusom

Vážení pacienti,

vzhľadom k vzniknutej epidemiologickej situácii poskytujeme zdravotnú
starostlivosť v našich ambulanciách akútnym pacientom a pacientom,
ktorí boli objednaní na kontrolu po akútnom stave, alebo operačnom
zákroku.

Všetkých ostatných pacientov radi objednáme na vyšetrenie – telefonicky,
mailom.

Nakoľko sme tu pre Vás len za predpokladu, že aj my nebudeme chorí,
chráňte seba i nás dodržiavaním nasledovných inštrukcií.

Informácia ohľadom pandémie koronavírusom

Poprosili by sme každého po vstupe do priestorov kliniky:

 • aby si nasadil cez ústa a nos rúšku, alebo inak zakryl dýchacie cesty
  a dezinfikoval si ruky hneď po vstupe do priestorov recepcie polikliniky
 • na vyšetrenie v žiadnom prípade neberte so sebou iného člena rodiny
  ako sprievod, pokiaľ to nie je vyslovene nevyhnutné (napr. nemali sme
  kam dať dieťa)
 • v čakárni (najmä ak niekto kašle a kýcha) dodržujte dostatočný odstup
  ideálne viac ako 2-3 m
 • v prípade, že máte kašeľ alebo kýchate držte sa v bezpečnej vzdialenosti (
  2-3 m, prípadne aj viac) od ostatných pacientov
 • po vstupe do ambulancie dodržujte pri rozhovore diskrétny odstup od
  zdravotníkov
 • zbytočne sa nedotýkajte povrchov, či už v spoločných priestoroch, v
  čakárni, alebo v ambulancii

Ďakujeme za pochopenie

Kolektív Pinium family clinic

OZNAM:

Ak máte akútne zdravotné ťažkosti sme tu pre Vás v ambulancii
všeobecného lekára pre dospelých, internej ambulancii, ušno-
nosovo – krčnej ambulancii po objednaní na t.č. 0908 259 689.

Platné k 19. 3. 2020