Lekári

MUDr. Stanislav Křivánek, PhD.

  • 2009-2011 pracoval ako vedecký pracovník na Ortopedickej klinike JLF UK a UNM
  • Od roku 2009 pracuje ako sekundárny lekár na ortopedickej klinike JLF UK a UNM
  • 2015 atestácia v odbore ortopédia
  • 2017 obhajoba dizertačnej práce v odbore 7.1.7 chirurgia na JLF UK
  • Od roku 2017 sučasťou tímu lekárov kliniky Pinium

Vo svojej praxi sa venuje hlavne artroskopii ramenného a kolenného kĺbu, artroplastike kolenného a bedrového  kĺbu, traumatológii pohybového aparátu dospelého aj detského pacienta.

Na klinike Pinium bude vykonávať hlavne diagnostické a terapeutické artroskopické výkony na kolennom a ramennom kĺbe.

Štúdium ukončil v roku 2009 na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine UK v Bratislave