Dňa 1. september 2018 otvárame ambulanciu všeobecného lekára.Pinium Familly clinic