Psychiatrická ambulancia pre deti a dospelých

Psychiatrická ambulancia pre deti a dospelých

V dnešnej uponáhľanej dobe sa veľa rôznych porúch môže prejaviť už v detskom veku a je veľmi dôležité ochorenia ich včas zdiagnostikovať a liečiť. Konzultácie a vyšetrenia pre deti do 18 rokov sú plne hradené zdravotnými poisťovňami. Pacienti starší ako 18 rokov si konzultácie hradia podľa cenníka.

Akým poruchám sa venujeme v našej detskej psychiatrickej ambulancii?

  • Vývojové poruchy
  • Afektívne poruchy
  • Špecifické poruchy
  • Psychotické poruchy
  • Návykové riziká u detí
  • Poruchy príjmu potravy
  • Poruchy správania a emócií
  • Neurotické a úzkostné poruchy

Lekári:

Zdravotné poisťovne – VšZP, Dôvera, Union.

Tip: Prečítajte si odpovede na vaše najčastejšie otázky FAQ.