Interná ambulancia

Interná ambulancia – Liptovský Mikuláš

Vážení pacienti,

Ďakujeme vám za Vašu prejavenú dôveru pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v našich
ambulanciách. Bohužiaľ, situácia s nedostatkom odborníkov a personálu sa dotkla aj našej kliniky a aj
napriek našej veľkej snahe počas posledných štyroch mesiacov nájsť do internej ambulancie nového
lekára – špecialistu sa nám to doposiaľ nepodarilo.

Vzhľadom k tejto skutočnosti momentálne neposkytujeme zdravotnú starostlivosť v internej
ambulancii. Ambulanciu však nezatvárame a akonáhle sa u nás vyrieši situácia s lekárom, budeme
opäť v ambulancii poskytovať zdravotnú starostlivosť.

Veľmi nás mrzí vzniknutá situácia. Sme vám k dispozícii v ďalších ambulanciách a v operačnom trakte
Pinium family clinic.

S pozdravom

Kolektív Pinium family clinic

Tip: Prečítajte si odpovede na vaše najčastejšie otázky FAQ.