Lekári

MUDr. Duffek Marián

  • Atestácia z chirurgie 1. stupňa
  • Atestácia z gastroenterologickej chirurgie

Pracoviská:

  • Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok
  • Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz (Nemecko)
  • Poľná nemocnica ROLE 2+ KAIA, Kabul (Afganistan)
  • Kliniken Nordoberpfalz, AG, Weiden in der Oberpfalz (Nemecko)
  • Od r. 2017 súčasť tímu Pinium family clinic