Celostná medicína

V priestoroch Pinium Familly Clinic nájdete Ambulanciu Celostnej medicíny. Jedná sa o nášho partnera Celostná medicína Liptov, s.r.o. – MUDr. Lucia KLEINOVÁ

Služby:

  • Celostný prístup pri riešení zdravotných problémov
  • Prepojenie modernej a tradičnej medicíny
  • Hľadanie príčin zdravotných ťažkostí a ich riešenie
  • Individuálny postup pri liečbe zdravotných ťažkostí
  • Poradenstvo zdravého životného štýlu a výživy
  • Konzultácia neurologických nálezov
  • Tradičná čínska medicína
  • Kinesiotaping, Moxovanie, Bankovanie

Kontakt: